Acil Eğitim
Gökhan ŞEN, Eğitim Projeleri Merkezi

Acil Eğitim
ÇOCUKLAR İÇİN PROJELER
YETİŞKİNLER İÇİN PROJELER
Basında
İletişim
Deprem ve Çocuklar
Çevre ve Çocuklar
Doğru Davranışlar ve Çocuklar
Okuma Yazma ve Çocuklar
Vergi Bilinci ve Çocuklar
Müzik ve Çocuklar
Temizlik ve Çocuklar
Sağlık ve Çocuklar
Beslenme ve Çocuklar
Yeni Doğan Her Bebeğe
Çevre ve Çocuklar

   “ AYNI GEMİDEYİZ “  ÇOCUKLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ PROJESİ “
çevre eğitim projesi

       Hedefimiz, çocukların yaşam boyu, çevre konularında duyarlı ve etkin olmaları sağlanmak ve yalnız yaşadıkları yerde değil, tüm dünyanın çevre sorunlarına sahip çıkmalarını ve çözüm üretmelerini sağlamaktır. Bunun için Türkiye’de ve dünyada ilk kez uygulanan ses getirecek bir organizasyon projesi hazırladık. 

     “Aynı Gemideyiz” projesi ile, Türkiye’nin Marmara ve Ege sahillerinde özel tasarlanmış bir gemi ile etkinlikler düzenleyerek, yeni bir çevre ahlâkının geliştirilmesi ve sorumluluk şuurunun yerleştirilmesini amaçlamaktayız. Bu organizasyonla  çocuklarımıza yalnız kendine karşı değil, diğer canlılara, cansız varlıklara ve hatta gelecek nesillere karşı da sorumlulukları ve görevleri yeniden belirlenecek ve vurgulanacaktır.      

      Ülkemizin çevre ve tabiat zenginlikleri tek tek vurgulanarak, İnsanın kendini tabiatın yağmacısı değil onu muhafaza ve geliştirmekle görevli bir emanetçi kabul etmesi sağlanacaktır. İnsanların, hem ekonomi anlayışlarını, hem tüketim ve yaşayış biçimlerini yeniden sorgulamaları ve düzenlemeleri gerektiği öğretilecektir. 

     Çevre duyarlılığını arttırmak üzere İlgi çekici öğretim yöntemlerinin başında müzik gelmektedir. geliştirme bunların başındadır. Müzik, dünyada bir çok örnekleri ile kanıtlanmış benzersiz bir eğitim malzemedir. Bu doğrultuda projemiz için,  çevre bilincini geliştirmek için hazırlanan Türkiye’nin ilk ve tek şarkıları  ile özel bir CD hazırlanmıştır.

 çevre şarkıları CD


2)  “ 4 DENİZ İÇİN 4 MİLYON ÇOCUK PROJESİ “

 “4 Deniz için 4 Milyon Çocuk projesi,  çevre  konusunda ilköğretim öğrencileri ile birlikte deniz kirlenmesi ve çevre  problemlerine karşı çözümler üretecektir.  

1) Gezici Sahne Tır’ımızla Türkiye’nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde toplam 30 ilde yaklaşık 4.500.000 İlköğretim öğrencisine ulaşılacaktır.  Her ilde Tır sahnesinde “DENİZ ATIKLARI” müzesi sergilenecektir.

2) Dağıtacağımız CD’ler ile 4.500.000 öğrenciye çevre bilinci vermenin yanı sıra CD içeriğindeki şarkılar ve giriş bölümüne eklenecek sayın bakanımızın konuşma videosu ile tek tek 4.500.000  haneye girilebilme imkanı sağlanacaktır.


çevre eğitim proje

Projenin Amacı;

 

Proje ile çevre koruma bilincinin çocuklara kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu da ancak içinde yaşadıkları çevreye dikkat etmeleri ve sevmeleriyle sağlanabilir. Dağıtılacak özel eğitim şarkıları CD’si ve sergilenecek atık müzesi ile,  çocukların çevreye daha dikkatli bakmalarını sağlamak temel amaçlardan biridir.

      Doğa ve çevre ile ilgili konulara program içerisinde yer vererek, çocukların bunları müzikle şarkılaştırıp dillerine dolaştırmaları desteklenmelidir. Böylece olayları somutlaştırarak çocukların yaşayarak - yaparak öğrenmeleri sağlanmış ve kolaylaştırılmış olur. Bu müziklere eğitimcilerin de katılması, müzik eşliğinde yönlendirme yapmalarını, ortaya çıkan fırsatları değerlendirmelerini sağlayacak ve çocukların kendilerini ifade etmelerine yardım edecektir. Bu amaçla Türkiye’de ki İlköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtması için hazırlanacak olan “ GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ÇEVREMİZİN ŞARKILARI “ isimli müzik CD’si hazırlanmıştır.
çevre projesi


 
Acil EğitimÇOCUKLAR İÇİN PROJELERYETİŞKİNLER İÇİN PROJELERBasındaİletişim